Missie Nederland

MissieNederland is een netwerkorganisatie die zich bevindt op het snijvlak van de lokale kerk, landelijke kerkgenootschappen en christelijke organisaties. We willen de lokale kerk ondersteunen met het beste wat er is te vinden op het gebied van kerk en samenleving, kerk en wereldwijde missie en de kerk en de volgende generaties.

MissieNederland verkoopt geen producten of diensten waardoor zij een veilige en vertrouwde organisatie is die meedenkt met wat de kerk wérkelijk nodig heeft. Ons uitgebreide netwerk bestaat uit professionele (inter)nationale organisaties die hun sporen hebben verdiend in een bepaald vakgebied. Want als lokale kerk is het praktisch onhaalbaar om alle ontwikkelingen in de kerk, maatschappij en op het missionaire vlak te volgen. Wij ondersteunen de kerk daar graag bij met ons enthousiaste team.

Op het gebied van duurzaamheid werken we nauw samen met TEAR en MICHA NL. Zij zijn hun outlets voor ecologische gerechtigheid.

Kijk voor meer informatie op http://www.missienederland.nl

Groene Theologie

Groene Theologie van Trees van Montfoort is gekozen tot beste theologische boek van 2019. De jury omschreef het als een “hyper-urgent en noodzakelijk boek”. “Met haar grondige theologische onderzoek […] daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen.”

Behalve voor de Bijbel is er aandacht voor discussies in het Nederlands taalgebied en voor internationale ecofeministische theologie. Het boek wordt gelezen en gewaardeerd in de breedte van de kerken. De Nederlandse Bibliotheekdienst noemt het “Een bijzonder informatief en inspirerend boek, helder geschreven!”

Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en communicatieadviseur. Ze studeerde zowel protestantse als katholieke theologie. Ze geeft lezingen, schrijft artikelen, leidt kerkdiensten en geeft adviezen over thema’s rond ecotheologie.

Voor meer informatie en gespreksmateriaal, zie: www.VanMontfoortCommunicatie.nl.

Het boek is onder andere hier te bestellen.

Kerk en Dier

Sinds de jaren 90 is Kerk & Dier de stem van het dier in de kerk. Onze missie: leven mét de schepping. Omdat liefde voor God ook liefde voor Zijn schepping betekent. Zo wilde God het toen Hij Zijn levensadem inblies in mens én dier en Hij de mens naar Zijn beeld en gelijkenis maakte.

Ook jij kunt leren om te leven zoals God het bedoeld heeft: in harmonie met mens, dier en natuur. Hoe je dat vandaag de dag doet? Daarbij helpen we je graag.

Volg onze online cursus, zoals ‘in het Paradijs’ (www.kerkendier.nl/paradijs), neem deel aan de Online Bijbelkring (http://www.kerkendier.nl/bijbelkring), nodig ons uit in je kerk, of doe inspiratie op en stel je vraag op http://www.kerkendier.nl.

Lees hier een artikel van Kerk en Dier: www.hetgroenenormaal.nl/wp-content/uploads/2020/08/Wil-God-dat-we-vlees-eten_tekstversie_MarloesvandeGoor.pdf

Kijk hier naar meer informatie over de nieuwe online cursus van Kerk en Dier: https://youtu.be/fALBuP4l_jE

Kerk & Dier is onderdeel van Stichting Ignea (ANBI).

Hoe kan ik groener leven?

Natuurlijk, om onze planeet voor àlle mensen en voor de natuur leefbaar te houden moeten we ons leven aanpassen. Dat weet iedereen.

Maar weten en doen zijn twee heel verschillende dingen. Want waar begin je? Hoe vergroen je je huis, je voeding, je kleding en de rest van je leven? Hoe houd je jezelf gemotiveerd en houd je vrolijk vol, ook al lijkt het niet veel te helpen?

Theanne Boer is al een eindje op weg als het gaat om groen leven. Zij loopt graag een stukje met je op en schreef jou 10 bemoedigende brieven.

Hier kun je één van de 10 brieven downloaden als PDF: https://www.hetgroenenormaal.nl/wp-content/uploads/2020/08/Hoe-kan-ik-groener-leven_brief-1.pdf.

Het boek is onder andere hier te bestellen.

Superwaar

Wil je in de supermarkt meer duurzame producten kopen, maar raak je in de war door alle keurmerken, adviezen en tegenstrijdige meningen? Ben je goed op weg, maar zou je graag de volgende stap willen zetten naar nog meer duurzame keuzes? In SuperWaar worden alle aspecten van duurzaam eten besproken, maar ook de dilemma’s waar je tegenaan loopt als je anders wilt gaan eten. Met praktische tips, heerlijke recepten en inspirerende voorbeelden.

Het boek is verkrijgbaar in de lokale boekhandel, maar ook online te bestellen.

Hier kun je het eerste hoofdstuk downloaden als pdf: ‘De impact van plantaardig en dierlijk voedsel‘.

Groen Geloven

GroenGeloven is opgericht door Marjolein Tiemens-Hulscher om jou te inspireren om vanuit je geloof na te denken over duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid voor jou? Wat betekent dit voor de keuzes die je in het dagelijks leven maakt? Het motto van GroenGeloven is: “Groen geloven is duurzaam doen!”

GroenGeloven wil het bewustzijn versterken dat wij deel zijn van de natuur en leven in een wereld van samenhangen en relaties. De biologie geeft ons inzicht in hoe alles samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Het geloof kan een inspiratiebron zijn voor zingeving en levenshouding, waarbij het gaat om vragen als: ‘Hoe gaan we met elkaar en de rest van de schepping om?’ Daar gaat het bij duurzaamheid ook over.

GroenGeloven staat voor een duurzame levenshouding vanuit verwondering, verbondenheid, gerechtigheid en dankbaarheid. Marjolein verzorgt daartoe lezingen, workshops en wandelingen gericht op een combinatie van verdieping, bezinning, kennis en handreikingen voor duurzaam doen.

Meer informatie op www.groengeloven.com

GroeneKerken

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. GroeneKerken ondersteunt kerken in het verduurzamen en faciliteert dat die kerken ervaringen uit kunnen wisselen. Het netwerk is er voor alle kerk- en geloofsgemeenschappen die vanuit hun overtuiging actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

GroeneKerken is in 2011 opgestart door Kerk in Actie en Tear en is een gezamenlijk initiatief van beide organisaties en Maatschappij van Welstand (sinds 2020). Geïnspireerd door Jezus Christus geven we handen en voeten aan rentmeesterschap en willen we het Koninkrijk van God zichtbaar maken.

GroeneKerken biedt een uitgebreide toolkit aan. Dit is een soort gereedschapskist, ingedeeld in 6 thema’s waarop je als kerk kunt verduurzamen. Daarnaast brengen we de beweging van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om informatie en adviezen uit te wisselen. Ga hier naar de Toolkit en wordt ook groene kerk.

Kijk voor meer informatie op https://www.groenekerken.nl/

God in de supermarkt

God in de supermarkt is een inspirerende workshop of interactieve lezing over jouw rondje door de supermarkt of een ander thema rondom duurzaamheid. Om jou als consument te inspireren om nét de volgende stap te zetten.

Sinds 2015 geven Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp met veel plezier lezingen en workshops op de meest uiteenlopende plekken. Van een zaal tot een conferentie, van een supermarkt tot een kerkdienst en van de Rotary tot een middelbare school. Laagdrempelig, met een beetje humor én inspirerend!

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op www.godindesupermarkt.nl.

A Rocha

A Rocha is een beweging van christenen die zich wereldwijd inzet voor natuurbehoud en duurzaam leven. In Nederland werken we met lokale groepen aan natuurbehoud. Onze diepste motivatie is de Schepper, die al het leven met liefde heeft gemaakt en die de aarde aan de zorg van mensen heeft toevertrouwd. Onze missie is ‘groen geloven’ heel gewoon te maken.

Wil je meer weten over A Rocha? Kijk op www.arocha.nl. Op de site zijn onder andere veel (verdiepings)materialen te vinden. Ook staat er een volledig overzicht van alle lokale initiatieven.

In samenwerking met New Wine heeft A Rocha een online themapakket gemaakt onder de noemer ‘Heel het leven’.
 .

Newer posts  ›