Privacystatement

Platform Het Groene Normaal is een mede-initiatief van Uitgeverij Plateau, onderdeel van Uitgeverij Vuurbaak, en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door Vuurbaak of initiatiefnemer Alfred Slomp gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor?
Vuurbaak houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens (naam, e-mailadres ip-adres) van ondergetekenden van het manifest worden vastgelegd. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Wanneer je als ondertekenaar je e-mailadres aan Het Groene Normaal hebt verstrekt, word je door Uitgeverij Vuurbaak of door initiatiefnemer Alfred Slomp (God in de supermarkt) per e-mail geïnformeerd over updates rond dit project. Hiermee word je op de hoogte gehouden van het initiatief en gerelateerde materialen om het duurzame leven in de praktijk te brengen.

Mocht de update van Vuurbaak afkomstig zijn: Vuurbaak maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze manier kan Vuurbaak haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je je op elk moment afmelden bij de administratie van Vuurbaak via info@vuurbaak.nl. Mocht je de update ontvangen van initiatiefnemer Alfred Slomp (God in de supermarkt), kun je je afmelden door een mail te sturen aan alfred@godindesupermarkt.nl. 

Hoelang bewaren wij gegevens?
Vuurbaak bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd, of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt jouw wijzigingen doorgeven aan Uitgeverij Vuurbaak via info@vuurbaak.nl. Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Vuurbaak is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Vuurbaak: Printerweg 10 – 2e verdieping, 3821 AD Amersfoort.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Vuurbaak heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Heb je vragen over ons privacybeleid?
Vuurbaak houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Vuurbaak t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Printerweg 10 – 2e verdieping, 3821 AD Amersfoort
Telefoon: 085-0656870 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@vuurbaak.nl

Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Amersfoort, 29 augustus 2020