Jezus en de aarde

Hoe groen was Jezus? Hield hij van dieren? Genoot hij van de schepping? Zou hij vandaag de dag vegetariër zijn, geen auto hebben en biologisch moestuinieren? ‘Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Alles is voor hem en door hem geschapen’, staat er in Kolossenzen 1. Jezus’ verbondenheid met de aarde was en is groot.

Het themapakket van A Rocha, dat u nu in handen hebt, bekijkt dit jaar de schepping door de ogen van Jezus. Hoe ging hij om met de aarde toen hij hier rondliep? Reinier Sonneveld behandelt Kolossenzen 1 in een preekschets. Janneke Burger schreef een verhaal voor kinderen en bedacht een paar leuke opdrachten. Ook zijn er gedichten, liedsuggesties en gebedsteksten opgenomen zodat dit pakket als basis kan dienen voor een eredienst. Dit pakket is ook te gebruiken door een huis- of bijbelkring of in gezinsverband.