Groen Geloven

HomePartnerGroen Geloven

GroenGeloven is opgericht door Marjolein Tiemens-Hulscher om jou te inspireren om vanuit je geloof na te denken over duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid voor jou? Wat betekent dit voor de keuzes die je in het dagelijks leven maakt? Het motto van GroenGeloven is: “Groen geloven is duurzaam doen!”

GroenGeloven wil het bewustzijn versterken dat wij deel zijn van de natuur en leven in een wereld van samenhangen en relaties. De biologie geeft ons inzicht in hoe alles samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Het geloof kan een inspiratiebron zijn voor zingeving en levenshouding, waarbij het gaat om vragen als: ‘Hoe gaan we met elkaar en de rest van de schepping om?’ Daar gaat het bij duurzaamheid ook over.

GroenGeloven staat voor een duurzame levenshouding vanuit verwondering, verbondenheid, gerechtigheid en dankbaarheid. Marjolein verzorgt daartoe lezingen, workshops en wandelingen gericht op een combinatie van verdieping, bezinning, kennis en handreikingen voor duurzaam doen.

Meer informatie op www.groengeloven.com