Christelijk Spiritueel Centrum

Het Christelijk Spiritueel Centrum is een wellnesscentrum voor lichaam, ziel en geest. Hier gebruik je al je zintuigen om alles wat geschapen is te ervaren. Goed voor je lichaam zorgen. Het goed zorgen voor de schepping is dan een logisch vervolg.

Het Christelijk Spiritueel Centrum biedt een plek waar je thuis kunt komen bij God en bij jezelf. De missie is: mensen helpen tot rust te komen, van overleven naar leven. Zodat ze thuiskomen bij de Bron. Ben je zelf in balans? Dan kun je ook voor anderen en de wereld zorgen. 

De manier waarop je dat kunt komen ervaren is door middel van lichaamsmassages, meditatie en stiltetraining en het gebruiken van Essentiële Oliën, eerlijke natuurproducten die ondersteunend zijn bij fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn.

Tjitske Volkerink is stiltetrainer, masseur en wellness coach en heet je welkom in Hilversum of online voor een ontspannen moment, inspiratie om meer vanuit rust te leven of begeleiding als je last hebt van onrust en stress. Kom tot rust, kom tot jezelf www.christelijkspiritueelcentrum.nl

Raad van Kerken in Nederland

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige economie? De Raad van Kerken in Nederland wil kerken stimuleren om deze vragen hoog op de agenda te zetten. De werkgroep die zich bezighoudt met dit thema is de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid.

Daarnaast beheert de werkgroep Groene Websites maar liefst zes sites die aandacht besteden aan deelthema’s. Hierop zijn volop inspiratie, ideeën, praktische tips en liturgisch materiaal te vinden voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping.

De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties en werd opgericht op 21 juni 1968.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken: 1) de oecumenische dialoog; 2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke onderwerpen. Naast duurzaamheid zijn dat o.a. vluchtelingen, vrede en veiligheid, armoede.

Kijk voor meer informatie op: www.raadvankerken.nl

Webinar Het Groene Normaal

Wil je met een groep, kring of gemeente het boek Het Groene Normaal gaan behandelen? Maak dan gebruik van de bijbehorende webinar-video’s, gemaakt door initiatiefnemer en auteur Alfred Slomp. In drie korte video-reeksen worden de drie bijbelstudies achter in het boek geïntroduceerd en begeleid.


Deel 1: Bezinning

Laten we als christenen eerlijk kijken naar onze levensstijl en onder ogen zien waar die onrecht doet aan mensen, dieren en de natuur. Vanuit het besef van gebrokenheid en het verlangen naar herstel, ontstaat intrinsieke motivatie tot een andere manier van leven. (Uit: Manifest voor Het Groene Normaal)


Deel 2: Vernieuwing

Een ander leven, met respect voor de natuur, is wel degelijk binnen handbereik. Een leven waarin de politiek wel in staat is om andere keuzes te maken, waarin wij kunnen leren om te genieten van de natuur dicht bij huis. (Uit: Manifest voor Het Groene Normaal)


Deel 3: Verwondering

Een leven in evenwicht met de natuur en onze naasten begint bij verbondenheid met Gods liefde en verwondering over de schoonheid van alles wat God geschapen heeft. (Uit: Manifest voor Het Groene Normaal)

Stichting Corazon

For those who believe! Stichting Corazon, non-profitorganisatie met hart voor een beter klimaat. Wij zijn katholieke christenen die vanuit ons geloof willen werken aan een betere samenleving. Om dit doel te bereiken ontwikkelen en realiseren wij projecten, zoals de website Corazon.nu, Sowing seed, Greencoal, Fruitbomenactie, Groene oases, Voedsel-actie, Christoffel netwerk en Eden. Duurzaamheid, kansen en werkgelegenheid voor velen staan in deze projecten voorop. Realisatie is alleen mogelijk met hulp van God en in samenwerking. Een verandering van structuren is noodzakelijk. Paus Franciscus sprak in zijn encycliek over een ‘’ecologische bekering’’. Het betekent een verandering van ons hart en ons denken, waardoor wij ons consequent en zonder voorbehoud gaan inzetten voor het ‘’gemeenschappelijk huis”

Kijk voor meer informatie op https://corazon.nu/

Climate Stewards

Climate Stewards is het klimaatprogramma van natuurbeweging A Rocha. Wij geloven in het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. We voeren een permanente campagne via blogs en sociale media, waarmee we je ondersteunen duurzamer te leven.

Maar: iedereen heeft impact op de aarde. Daarom is Climate Stewards ook een CO2-compensatieprogramma. Je kunt de CO2 van je huishouden, je auto en je vliegreizen via ons compenseren. Wij investeren vervolgens in bosaanplant en in duurzame projecten in Ghana, Kenia, Mexico, Nepal en Uganda. In onze projecten is ook volop aandacht voor biodiversiteit en lokale economie.

Wil je duurzamer leven? Wil je via Climate Stewards je CO2 compenseren en investeren in onze projecten? Kijk op http://www.climatestewards.nl.

De dominee leert vloeken

Het streven naar een eerlijke wereld houdt niet op bij jouw keuzes als consument, het meedoen aan campagnes en de deelname aan politieke bijeenkomsten. Je kunt ook de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Om niet alleen met je portemonnee en stem te werken aan een andere wereld, maar ook met je eigen handen. Om Jezus zelf te ontmoeten waar je Hem niet had verwacht.

Rikko Voorberg is theoloog, activist/kunstenaar en schrijver. Hij vindt in plekken van pijn en onrecht flitsen van het goede en goddelijke in de wereld. Hij werd opgeleid tot traditionele dominee in een gereformeerde kerk, maar voelde zich thuis tussen buitenkerkelijke kunstenaars en activisten. Door met hen te werken aan gerechtigheid leerde hij het christendom opnieuw kennen als een kracht tot verandering, persoonlijk, maatschappelijk en eeuwig. Hij is bekend van initiatieven als We Gaan Ze Halen en de Walk of Shame, van de facebookpagina die testte of Nederlanders Benno L. welkom zouden heten in hun straat en lokale initiatieven zoals Mind the Gap, waarbij hij met zijn team balkons verbindt met kabelbanen waarmee mensen elkaar brieven, taarten of flessen wijn kunnen sturen. Creatief, maatschappelijk geëngageerd en gedreven door een zoektocht naar de betekenis en de kracht van het goddelijke Goede in deze tijd. 

In zijn boek De dominee leert vloeken onderzoekt hij hoe woede een constructieve bijdrage kan leveren aan een rechtvaardige wereld. Hij herinterpreteert de grote vloek als een mogelijk noodzakelijke bede en roept het christendom op om dit ogenschijnlijk zo anti-christelijke woord zich weer toe te eigenen. Omdat rechtgeaarde woede een vorm van liefde kan zijn, die – mits zorgvuldig gehanteerd – creatieve schoonheid kan scheppen. 

Het boek is onder andere hier te bestellen.

Micha Nederland

Micha Nederland is een netwerk, bestaande uit kerkelijke en maatschappelijke organisaties en christelijke ngo’s. Samen verbinden, inspireren en activeren we kerken, christenen en organisaties om zich samen in te zetten voor gerechtigheid. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur.

Onze bekendste materialen daarvoor zijn de Micha Cursus en het jaarlijkse themapakket voor kerken om een Micha Zondag te organiseren. Daarnaast is er voor het jeugdwerk en kinderwerk Micha Young en Micha Kids, zodat je alle leeftijden kunt betrekken bij het thema gerechtigheid.

De kerntekst die ons drijft is Micha 6:8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Meer weten? Kijk op www.michanederland.nl/hetgroenenormaal

Vegan Church

Vegan Church is hèt platform en dè denktank voor christenen die hun christelijke geloof en vegan lifestyle zien samenkomen in Gods roeping voor goede zorg voor alle leven. Het is ons verlangen om christenen te bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde voor de héle schepping staat hierbij centraal.

Wat kun je doen? Geef je op voor de Online Bijbelkring of bestel in onze Winkel het eerste Nederlandstalige boek over theologie voor dierenrechten, Dier & Evangelie (2020). Nodig ons uit voor een plantaardige kookworkshop, een interactieve lezing of themadienst.

Samen met jou willen we onze christelijke netwerken versterken om de woorden van de opgestane levende Heer hoog op de agenda te zetten: ”Ga heen in heel de wereld (kosmos), predik het Evangelie aan alle schepselen” (Marcus 16:15). Doe je mee?

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website: www.veganchurch.nl.

Vastenactie

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Wij willen niet achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn.We steunen jaarlijks zo’n 60 kleinschalige sociaaleconomische projecten in het buitenland. Daarvoor werven we in Nederland fondsen.

God vraagt onze solidariteit met kwetsbare mensen. Daarom vragen we in Nederland ook aandacht voor de situatie van mensen in ontwikkelingslanden en voor de ongelijke verdeling van welvaart. Daarbij hoort ook aandacht voor een goed en rechtvaardig beheer van de aarde. We doen dat samen met duizenden vrijwilligers in Nederland én in nauwe samenspraak met onze partners in het buitenland. Samen steunen we mensen over de hele wereld bij het opbouwen van een waardig bestaan. Ongeacht hun etniciteit, geloofsovertuiging, sekse of afkomst. Dit kunnen we natuurlijk niet doen zonder de steun van tienduizenden trouwe donateurs, die ons vaak al tientallen jaren steunen.

Kijk voor meer informatie op: www.vastenactie.nl/het-groene-normaal

Laudato Si’

De Laudato Si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Voorzitter van de werkgroep is mgr. G. de Korte. Doel is om de boodschap van de encycliek van paus Franciscus te promoten door
middel van een eigen website, de organisatie van studiebijeenkomsten en participatie in het bredere netwerk van christelijke organisaties die zich met duurzaamheid bezig houden.

Meer informatie lees je op: http://www.laudato-si.nl

‹  Older posts