Laudato Si’

HomePartnerLaudato Si’

De Laudato Si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Voorzitter van de werkgroep is mgr. G. de Korte. Doel is om de boodschap van de encycliek van paus Franciscus te promoten door
middel van een eigen website, de organisatie van studiebijeenkomsten en participatie in het bredere netwerk van christelijke organisaties die zich met duurzaamheid bezig houden.

Meer informatie lees je op: http://www.laudato-si.nl