Micha Nederland

HomePartnerMicha Nederland

Micha Nederland is een netwerk, bestaande uit kerkelijke en maatschappelijke organisaties en christelijke ngo’s. Samen verbinden, inspireren en activeren we kerken, christenen en organisaties om zich samen in te zetten voor gerechtigheid. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur.

Onze bekendste materialen daarvoor zijn de Micha Cursus en het jaarlijkse themapakket voor kerken om een Micha Zondag te organiseren. Daarnaast is er voor het jeugdwerk en kinderwerk Micha Young en Micha Kids, zodat je alle leeftijden kunt betrekken bij het thema gerechtigheid.

De kerntekst die ons drijft is Micha 6:8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Meer weten? Kijk op www.michanederland.nl/hetgroenenormaal