Vastenactie

HomePartnerVastenactie

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Wij willen niet achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn.We steunen jaarlijks zo’n 60 kleinschalige sociaaleconomische projecten in het buitenland. Daarvoor werven we in Nederland fondsen.

God vraagt onze solidariteit met kwetsbare mensen. Daarom vragen we in Nederland ook aandacht voor de situatie van mensen in ontwikkelingslanden en voor de ongelijke verdeling van welvaart. Daarbij hoort ook aandacht voor een goed en rechtvaardig beheer van de aarde. We doen dat samen met duizenden vrijwilligers in Nederland én in nauwe samenspraak met onze partners in het buitenland. Samen steunen we mensen over de hele wereld bij het opbouwen van een waardig bestaan. Ongeacht hun etniciteit, geloofsovertuiging, sekse of afkomst. Dit kunnen we natuurlijk niet doen zonder de steun van tienduizenden trouwe donateurs, die ons vaak al tientallen jaren steunen.

Kijk voor meer informatie op: www.vastenactie.nl/het-groene-normaal