Raad van Kerken in Nederland

HomePartnerRaad van Kerken in Nederland

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige economie? De Raad van Kerken in Nederland wil kerken stimuleren om deze vragen hoog op de agenda te zetten. De werkgroep die zich bezighoudt met dit thema is de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid.

Daarnaast beheert de werkgroep Groene Websites maar liefst zes sites die aandacht besteden aan deelthema’s. Hierop zijn volop inspiratie, ideeën, praktische tips en liturgisch materiaal te vinden voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping.

De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties en werd opgericht op 21 juni 1968.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken: 1) de oecumenische dialoog; 2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke onderwerpen. Naast duurzaamheid zijn dat o.a. vluchtelingen, vrede en veiligheid, armoede.

Kijk voor meer informatie op: www.raadvankerken.nl