Groene Theologie

HomePartnerGroene Theologie

Groene Theologie van Trees van Montfoort is gekozen tot beste theologische boek van 2019. De jury omschreef het als een “hyper-urgent en noodzakelijk boek”. “Met haar grondige theologische onderzoek […] daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen.”

Behalve voor de Bijbel is er aandacht voor discussies in het Nederlands taalgebied en voor internationale ecofeministische theologie. Het boek wordt gelezen en gewaardeerd in de breedte van de kerken. De Nederlandse Bibliotheekdienst noemt het “Een bijzonder informatief en inspirerend boek, helder geschreven!”

Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en communicatieadviseur. Ze studeerde zowel protestantse als katholieke theologie. Ze geeft lezingen, schrijft artikelen, leidt kerkdiensten en geeft adviezen over thema’s rond ecotheologie.

Voor meer informatie en gespreksmateriaal, zie: www.VanMontfoortCommunicatie.nl.

Het boek is onder andere hier te bestellen.