GroeneKerken

HomePartnerGroeneKerken

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. GroeneKerken ondersteunt kerken in het verduurzamen en faciliteert dat die kerken ervaringen uit kunnen wisselen. Het netwerk is er voor alle kerk- en geloofsgemeenschappen die vanuit hun overtuiging actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

GroeneKerken is in 2011 opgestart door Kerk in Actie en Tear en is een gezamenlijk initiatief van beide organisaties en Maatschappij van Welstand (sinds 2020). Geïnspireerd door Jezus Christus geven we handen en voeten aan rentmeesterschap en willen we het Koninkrijk van God zichtbaar maken.

GroeneKerken biedt een uitgebreide toolkit aan. Dit is een soort gereedschapskist, ingedeeld in 6 thema’s waarop je als kerk kunt verduurzamen. Daarnaast brengen we de beweging van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om informatie en adviezen uit te wisselen. Ga hier naar de Toolkit en wordt ook groene kerk.

Kijk voor meer informatie op https://www.groenekerken.nl/