Missie Nederland

HomePartnerMissie Nederland

MissieNederland is een netwerkorganisatie die zich bevindt op het snijvlak van de lokale kerk, landelijke kerkgenootschappen en christelijke organisaties. We willen de lokale kerk ondersteunen met het beste wat er is te vinden op het gebied van kerk en samenleving, kerk en wereldwijde missie en de kerk en de volgende generaties.

MissieNederland verkoopt geen producten of diensten waardoor zij een veilige en vertrouwde organisatie is die meedenkt met wat de kerk wérkelijk nodig heeft. Ons uitgebreide netwerk bestaat uit professionele (inter)nationale organisaties die hun sporen hebben verdiend in een bepaald vakgebied. Want als lokale kerk is het praktisch onhaalbaar om alle ontwikkelingen in de kerk, maatschappij en op het missionaire vlak te volgen. Wij ondersteunen de kerk daar graag bij met ons enthousiaste team.

Op het gebied van duurzaamheid werken we nauw samen met TEAR en MICHA NL. Zij zijn hun outlets voor ecologische gerechtigheid.

Kijk voor meer informatie op http://www.missienederland.nl