Duurzaam boodschappen doen

Wil je in de supermarkt meer duurzame producten kopen, maar raak je in de war door alle keurmerken, adviezen en tegenstrijdige meningen? Ben je goed op weg, maar zou je graag de volgende stap willen zetten naar nog meer duurzame keuzes? In SuperWaar worden alle aspecten van duurzaam eten besproken, maar ook de dilemma’s waar je tegenaan loopt als je anders wilt gaan eten. Met praktische tips, heerlijke recepten en inspirerende voorbeelden.

Het boek is verkrijgbaar in de lokale boekhandel, maar ook online te bestellen.

Hier kun je het eerste hoofdstuk downloaden als pdf: ‘De impact van plantaardig en dierlijk voedsel’.

Toolkit GroeneKerken

GroeneKerken biedt een uitgebreide toolkit aan. Dit is een soort
gereedschapskist, ingedeeld in 6 thema’s waarop je als kerk kunt
verduurzamen. Daarnaast brengen we de beweging van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om informatie en adviezen uit te wisselen. Ga hier naar de Toolkit en wordt ook groene kerk.

De behandelde thema’s zijn:

  • Energie & klimaat
  • Omgaan met geld
  • Geloof & inspiratie
  • Schepping en natuur
  • Bewust inkopen
  • Beleid & aanpak

Jezus en de aarde

Hoe groen was Jezus? Hield hij van dieren? Genoot hij van de schepping? Zou hij vandaag de dag vegetariër zijn, geen auto hebben en biologisch moestuinieren? ‘Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Alles is voor hem en door hem geschapen’, staat er in Kolossenzen 1. Jezus’ verbondenheid met de aarde was en is groot.

Het themapakket van A Rocha, dat u nu in handen hebt, bekijkt dit jaar de schepping door de ogen van Jezus. Hoe ging hij om met de aarde toen hij hier rondliep? Reinier Sonneveld behandelt Kolossenzen 1 in een preekschets. Janneke Burger schreef een verhaal voor kinderen en bedacht een paar leuke opdrachten. Ook zijn er gedichten, liedsuggesties en gebedsteksten opgenomen zodat dit pakket als basis kan dienen voor een eredienst. Dit pakket is ook te gebruiken door een huis- of bijbelkring of in gezinsverband.

Heel het leven

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de Bijbel – misschien juíst wel in tijden van corona?

In samenwerking met New Wine heeft A Rocha een online themapakket gemaakt onder de noemer ‘Heel het leven’.