Heel het leven

HomeProjectHeel het leven

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de Bijbel – misschien juíst wel in tijden van corona?

In samenwerking met New Wine heeft A Rocha een online themapakket gemaakt onder de noemer ‘Heel het leven’.