Projecten

Duurzaam boodschappen doen

Gratis hoofdstuk uit Superwaar over plantaardig en dierlijk voedsel. [God in de supermarkt]

Toolkit GroeneKerken

Toolkit voor het verduurzamen van je kerk(gemeenschap). [GroeneKerken]

Jezus en de aarde

Themapakket waarbij je de schepping bekijkt door de ogen van Jezus. [A Rocha]

Heel het leven

Themapakket over het Koninkrijk van God en onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld [A Rocha]