Partners_oud

Partners

Doe mee met de wave van duurzaamheid en ga aan de slag met projecten en materialen van onderstaande partners.

Christelijk Spiritueel Centrum

Het Christelijk Spiritueel Centrum is een wellnesscentrum voor lichaam, ziel en geest. Hier gebruik je al je zintuigen om alles wat geschapen is te ervaren. Goed voor je lichaam zorgen. Het goed zorgen voor de schepping is dan een logisch vervolg. Het Christelijk Spiritueel Centrum biedt een plek waar je thuis kunt komen bij God […]

Raad van Kerken in Nederland

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige economie? De Raad van Kerken in Nederland wil kerken stimuleren om deze vragen hoog op de agenda te zetten. De werkgroep die zich bezighoudt met dit thema is de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid. Daarnaast beheert […]

Webinar Het Groene Normaal

Wil je met een groep, kring of gemeente het boek Het Groene Normaal gaan behandelen? Maak dan gebruik van de bijbehorende webinar-video’s, gemaakt door initiatiefnemer en auteur Alfred Slomp. In drie korte video-reeksen worden de drie bijbelstudies achter in het boek geïntroduceerd en begeleid. Deel 1: Bezinning Laten we als christenen eerlijk kijken naar onze […]

Stichting Corazon

For those who believe! Stichting Corazon, non-profitorganisatie met hart voor een beter klimaat. Wij zijn katholieke christenen die vanuit ons geloof willen werken aan een betere samenleving. Om dit doel te bereiken ontwikkelen en realiseren wij projecten, zoals de website Corazon.nu, Sowing seed, Greencoal, Fruitbomenactie, Groene oases, Voedsel-actie, Christoffel netwerk en Eden. Duurzaamheid, kansen en […]

Climate Stewards

Climate Stewards is het klimaatprogramma van natuurbeweging A Rocha. Wij geloven in het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. We voeren een permanente campagne via blogs en sociale media, waarmee we je ondersteunen duurzamer te leven. Maar: iedereen heeft impact op de aarde. Daarom is Climate Stewards ook een CO2-compensatieprogramma. Je kunt de CO2 van je […]

De dominee leert vloeken

Het streven naar een eerlijke wereld houdt niet op bij jouw keuzes als consument, het meedoen aan campagnes en de deelname aan politieke bijeenkomsten. Je kunt ook de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Om niet alleen met je portemonnee en stem te werken aan een andere wereld, maar ook met je eigen handen. […]

Micha Nederland

Micha Nederland is een netwerk, bestaande uit kerkelijke en maatschappelijke organisaties en christelijke ngo’s. Samen verbinden, inspireren en activeren we kerken, christenen en organisaties om zich samen in te zetten voor gerechtigheid. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Onze bekendste materialen daarvoor zijn de Micha Cursus en het jaarlijkse themapakket voor […]

Vegan Church

Vegan Church is hèt platform en dè denktank voor christenen die hun christelijke geloof en vegan lifestyle zien samenkomen in Gods roeping voor goede zorg voor alle leven. Het is ons verlangen om christenen te bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde voor de héle schepping staat hierbij centraal. Wat kun […]

Vastenactie

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Wij willen niet achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn.We steunen jaarlijks zo’n 60 kleinschalige sociaaleconomische projecten in het buitenland. Daarvoor werven we in Nederland fondsen. God vraagt onze solidariteit met kwetsbare mensen. Daarom vragen […]

Laudato Si’

De Laudato Si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Voorzitter van de werkgroep is mgr. G. de Korte. Doel is om de boodschap van de encycliek van paus Franciscus te promoten doormiddel van een eigen website, de organisatie van studiebijeenkomsten en participatie in het bredere netwerk […]

Missie Nederland

MissieNederland is een netwerkorganisatie die zich bevindt op het snijvlak van de lokale kerk, landelijke kerkgenootschappen en christelijke organisaties. We willen de lokale kerk ondersteunen met het beste wat er is te vinden op het gebied van kerk en samenleving, kerk en wereldwijde missie en de kerk en de volgende generaties. MissieNederland verkoopt geen producten […]

Groene Theologie

Groene Theologie van Trees van Montfoort is gekozen tot beste theologische boek van 2019. De jury omschreef het als een “hyper-urgent en noodzakelijk boek”. “Met haar grondige theologische onderzoek […] daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt […]

Kerk en Dier

Sinds de jaren 90 is Kerk & Dier de stem van het dier in de kerk. Onze missie: leven mét de schepping. Omdat liefde voor God ook liefde voor Zijn schepping betekent. Zo wilde God het toen Hij Zijn levensadem inblies in mens én dier en Hij de mens naar Zijn beeld en gelijkenis maakte. […]

Hoe kan ik groener leven?

Natuurlijk, om onze planeet voor àlle mensen en voor de natuur leefbaar te houden moeten we ons leven aanpassen. Dat weet iedereen. Maar weten en doen zijn twee heel verschillende dingen. Want waar begin je? Hoe vergroen je je huis, je voeding, je kleding en de rest van je leven? Hoe houd je jezelf gemotiveerd […]

Superwaar

In SuperWaar worden alle aspecten van duurzaam eten besproken, maar ook de dilemma’s waar je tegenaan loopt als je anders wilt gaan eten.

Groen Geloven

GroenGeloven wil het bewustzijn versterken dat wij deel zijn van de natuur en leven in een wereld van samenhangen en relaties.

GroeneKerken

GroeneKerken stimuleert geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming.

God in de supermarkt

Een inspirerende workshop of interactieve lezing over jouw rondje door de supermarkt of een ander thema rondom duurzaamheid.

A Rocha

A Rocha is een beweging van christenen die zich wereldwijd inzet voor natuurbehoud en duurzaam leven.